Ditt elnätsbolag

Elnätsbolaget i Glava är ett av alla elnätsbolag som finns i landet. De har till uppgift att se till att strömförsörjningen fungerar till alla hushåll i sitt nätverksområde eller koncessionsområde som det också kallas med ett finare ord. Det är inte bara elledningarna som man måste se till utan det gäller också att planera och se över det totala behovet om man behöver fler transformatorstationer eller ställverk. Dessa kostnader läggs naturligtvis på elpriset men det finns inga val för annars kan vårt elanvändande inte finansieras. Vad vi själva kan påverka är elhandelspriset. Vi kan byta till en annan leverantör.